MENU

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

PayU S.A. została utworzona w listopadzie 2006 roku w celu przejęcia obsługi systemów płatności internetowych wydzielonych z PAYBACK Sp. z o.o.
Celem spółki jest integracja istniejących i tworzenie nowych usług w zakresie płatności online oraz dostarczenie narzędzi ułatwiających działalność handlową w Internecie. PayU S.A. łączy innowacyjne rozwiązania, bezpieczeństwo i niezawodność technologiczną oferując skuteczne wsparcie dla eBiznesu. Spółka posiada również doświadczenie w tworzeniu narzędzi rozliczeniowych.

PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony.

Agent Rozliczeniowy
Dnia 15. czerwca 2007 roku PayU S.A. uzyskała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń w roli Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Działalność Spółki nadzorowana jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Spółka spełniła szereg wymogów niezbędnych do rozpoczęcia działalności Agenta Rozliczeniowego, najważniejsze z nich to:

 • prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej,
 • obejmowanie akcji jedynie za wkłady pieniężne,
 • wniesienie przez założycieli kapitału zakładowego, nie niższego od równowartości w złotych 1 000 000 euro.

PayU S.A. jako Agent Rozliczeniowy nadzorowany jest przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, tym samym zobowiązuje się do bieżącego przekazywania NBP aktualnego stanu rozliczeń pieniężnych. Raportowane informacje zgodnie z wymogami ustawowymi dotyczą m.in. liczby akceptantów, liczby i wartości przeprowadzonych transakcji, czy też zarejestrowanych prób przeprowadzenia i przeprowadzonych transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu. Zawieranie umów przez sklepy lub serwisy online z Agentem Rozliczeniowym daje gwarancję bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji i jasnych procedur rozliczeniowych. Umowa pomiędzy Agentem Rozliczeniowym a akceptantem o przyjmowanie zapłaty przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych powinna określać w szczególności:

 • rodzaje elektronicznych instrumentów płatniczych, przy użyciu których można dokonywać operacji u akceptanta,
 • stosowane procedury, w tym procedury bezpieczeństwa, oraz obowiązki akceptanta w związku z dokonywaniem operacji,
 • termin i sposób zapłaty przez agenta rozliczeniowego akceptantowi,
 • przyczyny odmowy przez akceptanta przyjęcia zapłaty przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego.


O efektach działalności PayU S.A. świadczy ugruntowana pozycja na rynku, zaufanie wielu Klientów oraz współpraca z największymi serwisami internetowymi w Polsce.

Zakres działalności
Bieżąca analiza potrzeb naszych Klientów, indywidualne doradztwo oraz elastyczność pozwalają nam stworzyć unikalną ofertę. Pakiet oferowanych usług płatniczych uwzględnia potrzeby podmiotów prowadzących sprzedaż towarów i usług w Internecie, a jednocześnie pozwala na zachowanie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa kupujących. Oferowane narzędzia wyposażone są w najnowsze protokoły szyfrowania danych oraz spełniają zasady bezpieczeństwa informacji. Na wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności wpływa także najwyższej klasy platforma sprzętowa.

Domeną PayU S.A. jest tworzenie kompleksowych rozwiązań oraz szerokiej gamy usług dodatkowych dopasowanych do wymogów dynamicznie rozwijającego się rynku eCommerce.

Działalność operacyjna PayU S.A. koncentruje się na usługach dla Merchantów (głównie sklepów internetowych) w postaci "Systemu PayU" (dawne Platnosci.pl), który od kilku lat z powodzeniem wykorzystywany jest przez największe serwisy internetowe w Polsce. Stworzone narzędzia dedykowane są dla większości przedsięwzięć online, które do uzyskania pełni funkcjonalności wymagają bezpiecznego i przyjaznego narzędzia płatniczego.
Oferta PayU S.A. adresowana jest do użytkowników Internetu, którzy w swojej działalności chcą wykorzystywać profesjonalne rozwiązania płatnicze oraz są zainteresowani wysoką jakością usług.
Systemy stworzone i obsługiwane przez Payu S.A. to:

Na wyróżnienie zasługują:

 • działalność w formie Agenta Rozliczeniowego, nadzorowana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • promocja bezpieczeństwa transakcji zawieranych online,
 • wysoka jakość oferowanych usług i narzędzi,
 • doświadczenie w obsłudze największych serwisów internetowych,
 • profesjonalna analiza potrzeb Klientów,
 • elastyczność rozwiązań,
 • potencjał w postaci zespołu kreatywnych i zaangażowanych specjalistów.


Nasze doświadczenie oraz stały monitoring trendów na rynku C2B i C2C, pozwalają na stałe doskonalenie i poszerzanie oferty. Dodatkowym atutem jest zespół specjalistów, który łączy umiejętności z zakresu analizy, projektowania i doradztwa. Gwarantuje to stałe podnoszenie jakości usług, co przekłada się bezpośrednio na efektywność działań i zadowolenie naszych Klientów.

Właścicielem spółek należących do Grupy PayU jest Naspers. Naspers MIH oferuje usługi oparte na różnego rodzaju technologiach medialnych i komunikacyjnych na całym świecie:

W Afryce są to przede wszystkim media drukowane oraz telewizja. W Europie Środkowej i Wschodniej, w Azji oraz w Ameryce Południowej są to m.in. platformy internetowe umożliwiające ich użytkownikom wymianę informacji oraz handel.

Cechą rozpoznawalną koncernu Naspers jest to, iż inwestując w różnych krajach, stawia on na rozwój lokalny przedsiębiorstw. Równie ważnym elementem działalności Naspers jest wspieranie rozwoju handlu, przedsiębiorczości oraz aktywizacja gospodarcza. W rozwoju Internetu coraz częściej dostrzega się szansę nie tylko na ożywienie gospodarcze, ale także rozwój cywilizacyjny. W Polsce Naspers poprzez spółki zależne należące do Grupy MIH jest właścicielem min. serwisów PayU, Allegro, otoMoto, otoDom, Ceneo, CoKupić, iStore, Gadu Gadu czy Bankier.

Naspers zapewnia zatrudnienie około 15 tysiącom ludzi na całym świecie. Praca około 8 tysiąca z nich związana jest z biznesem internetowym. W Polsce pracuje około 1300 osób.


Strona głównaStrona główna


Reklama

KONTAKT

TEL 1  :  502 246 467
TEL 2  :  501 055 574
GG  :  31013046

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Centrum Motocyklowe Hades na Facebook'u